Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

facebook

S-Med Brzostek    Logo NFZ

Rejestracja

  14-639-62-00

Slide 1

POWIERZ ZDROWIE
NASZYM LEKARZOM
ZAPISZ SIĘ

Badania bilansowe

Dbasz o dziecko -  zrób mu bilans!

Bilans to jedno z najważniejszych badań profilaktycznych, którym możemy poddać nasze dziecko. Pozwala wykryć nie tylko wadę postawy, płaskostopie, wadę wymowy ale także np. zespół leniwego oka – schorzenie, które trzeba leczyć pilnie u dzieci, które rozpoczynają naukę czytania, nowotwory, schorzenia tarczycy.

Kiedy należy zrobić bilans

 • 1-4 tydzień życia

Porada patronażowa lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, obejmująca badanie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, pomiaru i monitorowania obwodu głowy, oceny żółtaczki, podstawowej oceny stanu neurologicznego oraz badania przedmiotowego w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.

 

 • 2-6 miesiąc życia

( w terminach odpowiadających szczepieniom ochronnym) Lekarz sprawdzi m.in. : stan neurologiczny dziecka, u chłopców zbada obecność jąder w mosznie, przeprowadzi test rozwoju reakcji słuchowych - w przypadku nieprawidłowego wyniku testu lub stwierdzenia przynależności do grupy ryzyka uszkodzenia słuchu skierowanie do specjalistycznej diagnostyki audiologicznej lub foniatrycznej; zbada czy nie ma wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.

 

 • 9 miesiąc życia

Lekarz zbada tempo rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i psychomotorycznego; oceni wykonanie szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień; przeprowadzi test rozwoju reakcji słuchowych.

 

 • 12 miesiąc życia

Lekarz zbada tempo rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i psychomotorycznego; oceni wykonanie szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień; przeprowadzi test rozwoju reakcji słuchowych; oceni obecność nowych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu; zmierzy ciśnienie tętnicze krwi.

 

 • 2 lata

Profilaktyczne badanie lekarskie obejmuje m.in. określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI), i psychomotorycznego oraz przebytych schorzeń; testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocenę rozwoju mowy; test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza.

 

 • 4 lata

Profilaktyczne badanie lekarskie obejmuje m.in:ocenę obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu; badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI), psychomotorycznego i społecznego; ocenę higieny jamy ustnej.

 

 • 5 lat

U dziecka 5-letniego nieodbywającego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego  profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje:

 • badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI), psychomotorycznego i społecznego;
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

 

 • 5 lat - Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej. Profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje m.in. badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:

 • rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI),
 • rozwoju psychomotorycznego,
 • mowy,
 • lateralizacji,
 • układu ruchu,
 • jamy ustnej,
 • u chłopców - obecności jąder w mosznie i wad układu moczowo-płciowego;
 • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
 • wykrywanie zeza (Cover test, test Hirschberga);
 • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
 • badanie lekarskie specjalistyczne i diagnostyczne w razie potrzeby;
 • podsumowanie badania, z określeniem zdrowotnej dojrzałości szkolnej i kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego (w tym nauki pływania) oraz ewentualnego problemu zdrowotnego

 

 • klasa III szkoły podstawowej

profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje m.in.:

 • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
 • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i widzenia barw;
 • podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego; poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.

 

 • klasa I gimnazjum

profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje m.in.:

 • wykrywanie zaburzeń słuchu (badanie orientacyjne szeptem); pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
 • badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
 • podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa wzrastania oraz dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;

 

 • klasa I szkoły ponadgimnazjalnej

profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje m.in.:

 • podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego i dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;

 

 • ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19. roku życia

profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje m.in.:

 • wywiad od ucznia, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
 • analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy,
 • analizę innej dostępnej indywidualnej dokumentacji medycznej;
 • podsumowanie wyników badania, z określeniem ewentualnego problemu zdrowotnego oraz sugestii i rad dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu, przyszłego rodzicielstwa, prozdrowotnego stylu życia, w tym aktywności fizycznej.

 

Gmina Brzostek NFZ Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szybka Terapia Onkologiczna Ministerstwo Zdrowia