Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

facebook

S-Med Brzostek    Logo NFZ

Rejestracja

  14-639-62-00

Slide 1

POWIERZ ZDROWIE
NASZYM LEKARZOM
ZAPISZ SIĘ

Transport sanitarny

1.   S-MED Centrum Medyczne   zapewnia   pacjentowi   bezpłatny   przejazd   środkami   transportu   sanitarnego  do najbliższego   podmiotu   leczniczego   udzielającego   świadczeń   we   właściwym  zakresie  i   z powrotem, w przypadkach:

  • a) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innym podmiocie leczniczym,
  • b) potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
  • c) dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

2. W przypadkach niewymienionych w pkt. 1, S-MED Centrum Medyczne zapewnia pacjentowi przejazd środkami transportu sanitarnego finansowany w 40% ze środków publicznych, jeśli pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków   transportu   publicznego   pomocy   innej   osoby   lub   środka   transportu   publicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych.

3. Transport sanitarny w ramach POZ realizowany jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza POZ pracującego w  S-Med Centrum Medyczne. 

4. Transport daleki – powyżej 120 km. – zasady uzyskania opisane w zakładce -  transport daleki

 

W sytuacji nagłego zagrożenia życia lekarz POZ wzywa Zespół Ratownictwa Medycznego

Telefon alarmowy 999 lub 112

 

Gmina Brzostek NFZ Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szybka Terapia Onkologiczna Ministerstwo Zdrowia