Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

facebook

S-Med Brzostek    Logo NFZ

Rejestracja

  14-639-62-00

Slide 1

POWIERZ ZDROWIE
NASZYM LEKARZOM
ZAPISZ SIĘ

Punkt pobrań badań

Gabinet diagnostyczno zabiegowy - Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych

Materiał do badań analitycznych pobierany jest w Gabinecie diagnostyczno – zabiegowym/Punkt pobrań codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-9:00. Pobór materiałów do badań odbywa się w trybie bieżącym w kolejności zgłaszania się pacjentów ale dopuszcza się w sytuacjach szczególnych tworzenie listy oczekujących. Za prowadzenie takiej listy odpowiadają pielęgniarki pracujące w Gabinecie diagnostyczno – zabiegowym/Punkcie pobrań.

Poza kolejnością przyjmowani są: kobiety w ciąży oraz osoby uprawnione do przyjmowania poza kolejnością wymienione w zakładce – Zasady przyjmowania pacjentów.  

Gmina Brzostek NFZ Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szybka Terapia Onkologiczna Ministerstwo Zdrowia