Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

facebook

S-Med Brzostek    Logo NFZ

Rejestracja

  14-639-62-00

Slide 1

POWIERZ ZDROWIE
NASZYM LEKARZOM
ZAPISZ SIĘ

Kontakt

S-MED Centrum Medyczne

Sp. z o.o. Spółka komandytowa

39-230 Brzostek ul. Mariana Nałęcza-Mysłowskiego 5B

Rejestracja: 14-639-62-00
Biuro: 14-639-62-02
Fax: 14-639-62-03

Biuro:
Inspektor ochrony danych osobowych :
Rejestracja/Recepty:Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S-Med Centrum Medyczne Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w 39-230 Brzostek, ul. M.N. Mysłowskiego 5b 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@smedbrzostek.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 1 roku. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktu
Gmina Brzostek NFZ Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szybka Terapia Onkologiczna Ministerstwo Zdrowia