Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

facebook

S-Med Brzostek    Logo NFZ

Rejestracja

  14-639-62-00

Slide 1

POWIERZ ZDROWIE
NASZYM LEKARZOM
ZAPISZ SIĘ

Badania diagnostyczne

Naszym pacjentom oferujemy

 • zapewnienie opieki lekarskiej, wraz z podstawową diagnostyką dla dorosłych i dzieci;
 • udzielanie w przypadkach uzasadnionych pomocy lekarskiej w domu chorego;
 • świadczenie opieki przez pielęgniarki środowiskowe;
 • świadczenie opieki przez położną środowiskową;
 • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich w ramach gabinetu zabiegowego i w razie potrzeby w domu chorego
 • wykonywanie badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i  obrazowej.

Katalog świadczeń diagnostycznych związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1. Badania hematologiczne:

 • 1) morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
 • 2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • 3) retikulocyty;
 • 4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

 • 1) sód;
 • 2) potas;
 • 3) wapń zjonizowany;
 • 4) żelazo;
 • 5) żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);
 • 6) stężenie transferyny;
 • 7) stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc);
 • 8) mocznik;
 • 9) kreatynina;
 • 10) glukoza;
 • 11) test obciążenia glukozą;
 • 12) białko całkowite;
 • 13) proteinogram;
 • 14) albumina;
 • 15) białko C -reaktywne (CRP);
 • 16) kwas moczowy;
 • 17) cholesterol całkowity;
 • 18) cholesterol -HDL;
 • 19) cholesterol -LDL;
 • 20) triglicerydy (TG);
 • 21) bilirubina całkowita;
 • 22) bilirubina bezpośrednia;
 • 23) fosfataza alkaliczna (ALP);
 • 24) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • 25) aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • 26) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
 • 27) amylaza;
 • 28) kinaza kreatynowa (CK);
 • 29) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 • 30) czynnik reumatoidalny (RF);
 • 31) miano antystreptolizyn O (ASO);
 • 32) hormon tyreotropowy (TSH);
 • 33) antygen HBs -AgHBs;
 • 34) VDRL;
 • 35) FT3;
 • 36) FT4;
 • 37) PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

3. Badania moczu:

 • 1) ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
 • 2) ilościowe oznaczanie białka;
 • 3) ilościowe oznaczanie glukozy;
 • 4) ilościowe oznaczanie wapnia;
 • 5) ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału:

 • 1) badanie ogólne;
 • 2) pasożyty;
 • 3) krew utajona – metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia:

 • 1) wskaźnik protrombinowy (INR);
 • 2) czas kaolinowo - kefalinowy (APTT);
 • 3) fibrynogen.

6. Badania mikrobiologiczne:

 • 1) posiew moczu z antybiogramem;
 • 2) posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
 • 3) posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

8. Diagnostyka ultrasonograficzna:

 • 1) USG tarczycy i przytarczyc (88.713)
 • 2) USG ślinianek (88.717)
 • 3) USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego (88.752)
 • 4) brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej);
 • 5) obwodowych węzłów chłonnych (88.790 USG węzłów chłonnych).

9. Spirometria.

10. Zdjęcia radiologiczne:

 • 1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • 2) zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 • 3) zdjęcie czaszki;
 • 4) zdjęcie zatok;
 • 5) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

11. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

 • 1) gastroskopia;
 • 2) kolonoskopia.

Gmina Brzostek NFZ Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szybka Terapia Onkologiczna Ministerstwo Zdrowia