Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

facebook

S-Med Brzostek    Logo NFZ

Rejestracja

  14-639-62-00

Slide 1

POWIERZ ZDROWIE
NASZYM LEKARZOM
ZAPISZ SIĘ

Rejestracja

Rejestracja jest czynna codziennie od 7:30 – 18:00

Telefony kontaktowe:  14-639-62-00 - centrala

                      14-639-62-01

 

WAŻNE!

1. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie:

  • - osobiście,
  • - za pośrednictwem innych osób
  • - telefonicznie,

z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego

2. W rejestracji za pomocą systemu eWUŚ odbywa się weryfikacja uprawnień pacjenta do realizacji bezpłatnych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ. W sytuacji gdy weryfikacja będzie negatywna pacjent może okazać dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń lub wypełnić oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń bezpłatnych – patrz UBEZPIECZENIE NFZ. W sytuacji gdy pacjent  takich uprawnień nie posiada wówczas wizyta będzie zrealizowana za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem S-Med Centrum Medyczne.

3. Pacjenci w stanie zagrożenia życia są bezwzględnie przyjmowani poza kolejnością.

4. Ponieważ rejestrujemy wizyty na konkretne godziny – bardzo prosimy pacjentów o przybycie do przychodni co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną przyjęcia. Ze względu na charakter udzielanych świadczeń czas oczekiwania na wizytę może się wydłużyć o kilka minut. Pacjenci, którzy nie zgłoszą się na wyznaczoną godzinę będą przyjmowani w czasie wolnym dopiero po realizacji wizyt pacjentów obecnych i  umówionych na późniejsze terminy.

5. W rejestracji pacjenci lub osoby przez nich upoważnione mogą realizować zapotrzebowanie na recepty leków stałych oraz zlecenia na  zaopatrzenie w wyroby medyczne (cewniki, pieluchomajtki itp.). Odbiór gotowych recept i zleceń będzie możliwy na bieżąco lub w czasie późniejszym. Zapewniamy, że czas oczekiwania na realizacje recept leków stałych lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne nie przekroczy 60 minut od momentu złożenia zlecenia osobiście.

6. Prosimy pacjentów o uszanowanie atmosfery intymności jaka powinna panować podczas badania w gabinecie lekarskim. Z tego powodu prosimy zgłaszających się na wizytę pacjentów bezwzględnie przestrzegać zakazu wchodzenia do gabinetu lekarskiego podczas trwania badania innego pacjenta!!!

 

W razie potrzeby personel S-Med służy informacją i pomocą

Gmina Brzostek NFZ Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szybka Terapia Onkologiczna Ministerstwo Zdrowia